serdumig.se
Lös upp (dag fem av tio)
Nu har jag nog sagt allt Jag fortsätter min serie bilder som ska ge mig en injektion av mod, och tilltro, så att jag tror på mitt arbete. Jag försöker skingra mitt tvivel och i dess följd hitta mod…