serdumig.se
lämnar vi någonsin barndomen?
Det pratas om att vi lämnar barndomen, växer upp, får insikter, förändras, utvecklas, kanske till och med förbättras… men är det så? Eller är det bara så att vi erfarit samma eller liknande s…