serdumig.se
Jag vill berätta om en bild
Jag gör ett fotoprojekt. Bitvis känns det oöverstigligt, eftersom jag söker efter modeller och alla dessa modeller behöver ta sig till min studio, eller snarare mitt hem. Jag frågar många, och än f…