serdumig.se
Jag vet en hemlighet
”Du jag vet en hemlighet” ”Vad jag önskar att du får Allt det där som du vill åt” ”Kasta allting som du inte vill ha med”