serdumig.se
jag längtar
Jag längtar och tiger, för jag tänker att du förstår.