serdumig.se
Ibland tror jag att jag är en som målar porträtt
Jag har fotograferat Sara tidigare och vet att hon är gudomligt vacker. Där på morgon i Kista lyckas jag få en reflektion, som gör att det blir ett indirekt ljus direkt på Sara – och personli…