serdumig.se
I en park i Berlin @villum
Christian Villum communitity manager för Open Knowleadge Foundation, ställde upp som modell i en park i Berlin :) stort tack!