serdumig.se
Han sjunger med Dag Vag… #Thåström
Återigen Thåström på scen på Dag Vags hyllningskonsert för Stig Vig, det är Thåström och fotografen som är mina starkaste fotografiska bilder från den kvällen, i rörelse och saker som vi gör :) Åte…