serdumig.se
Fortsätt simma, fortsätt simma
Simfotografen tog sig till en simtävling igen… De bästa bilderna.