serdumig.se
Feminint? #bekantaobekanta
Måndag igen, långt borta från Therese, i vars närvaro de mest spännande bilder kan bli till. Och ständigt finns det en aspekt som fotografiet behöver ”bevisa” nämligen att fotografen sp…