serdumig.se
Erase
Arbetar med temat sudda ut, försvinna, ta bort idag, och hur ser det ut? Idag ser det ut så här skulle jag säga: