serdumig.se
Du är den andra ser – den misstänkte 02A och B
Bilden ”Den misstänkte 02A och B” (se ovan) är skapad av Therese Banström och Kristina Alexanderson Den misstänkte 02A & B Målet med detta projekt är att genom bilder/fotografier un…