serdumig.se
Det räcker med att de är för dig
Jag smyger med min lust att fotografera. Jag ägnar timmar åt att drömma om att ta bilder, för att slutligen ge mig hän och tar då bild på bild men när jag tittar så är det som om jag inte alls star…