serdumig.se
Det är bara den röda luvan som saknas
Det är inte rödluvan, men vinden klär även en blå luva med ljuvliga lockar.