serdumig.se
den perfekta bilden – vad handlar den om?
En bild handlar ytterst om två saker, att kunna hantera tekniken, kompositionen och sitt arbetsflöde och genom detta förmå berätta det som man vill berätta. Fotografi handlar om att förstå tekniken…