serdumig.se
Den misstänkte 03 A och B – Du är den andra ser
Jag och Therese frågar alla som är med i projektet hur skulle du känna dig om du blev misstänkt. Modellen svarar: Om jag var skyldig skulle jag kanske bli arg… nej, skamsen. Jag skulle skämma…