serdumig.se
De två dvärgarnas verk.
Ett höstbild med mellandottern @askebäck-diaz