serdumig.se
Dag 30 Valfri bild #fotokickstart
Varför skulle det vara svårare att välja en valfri bild jämfört med att arbeta med ett givet tema… kanske för att man inbillar sig att man har så många fler val… Vet inte. Hela denna fa…