serdumig.se
Carl Heath 2016
Det finns en spänning i att komma tillbaka till modeller, människor som jag fotograferat tidigare och ta en ny bild. I samtalet med Carl blev det en reflektion kring hur bilden skapas, att bilden d…