serdumig.se
BRutala val
Jag har gjort över 40 bilder, och de flesta diptycher. En diptych är två bilder som blir en – vilket jag kanske ångrar lite – blev det så bra? så tydligt? Eller var det bättre med en bi…