serdumig.se
Bitterhet är det synonymt med det jag vill gestalta?
Besök inlägget om du vill veta mer.