serdumig.se
Även Torbjörn och jag har mötts tidigare
Torbjörn var en ny modell för mig och då är alltid undran stor hos mig. Vilka är föväntningarna? och kommer vårt möte att leva upp till det? Varför ville du vara med? Från mitt perspektiv blev möte…