serdumig.se
Att fotografera sig själv, eller att ta självporträtt – hur gör jag?
Att fotografera sig själv – hur går det till? Hur gör man? Varför gör jag det? Måste vara frågor som betraktaren ställer ibland, för det gör i alla fall jag. Och även jag är en betraktare av …