serdumig.se
Att bygga ett jag
En serie självporträtt – här är jag nu.