serdumig.se
att arbeta på IIS, Internetstiftelsen i Sverige
till min arbetsgivares (Internetstiftelsen i Sverige) hållbarhetsredovisning har jag haft den stora äran att fotografera bilderna. Det är med extra lust som jag vänder kameran inåt för att fotograf…