serdumig.se
Är detta jag?
I slutet av september på ett hotellrum – leker med ljus och kameran…