serdumig.se
ansiktslös – att inte se modellen
Det svåraste med självporträttet som genre är att du inte kan se modellen som du vill ha med på bilden. Du ser inte hur du ser ut i kameran när du tar bilden, om du inte fotograferar genom en spege…