serdumig.se
22 december 2018 : Omfamna julen
Idag öppnar jag en efterlängtad lucka, den 22:a och där hittar jag mina fantastiska kollegor: Björn och Jörgen