serdumig.se
17 december 2018:Omfamna julen
Idag är det dags att öppna ännu en lucka. Jag gör det varsamt för Marcins omfamning är så innerlig