serdumig.se
16 december: omfamna julen
Öppnar lucka 16 och hittar Anders Kihl, som med sån värme och kärlek visade runt mig i Borås en vacker november förmiddag #lycka!