serdumig.se
14 december 2018 : Omfamna julen
Öppnar lucka 14 och hittar min Pernilla. Henne omfamnar jag, varje dag!