serdumig.se
12 december 2018:Omfamna julen
Öppnar lucka 12 och hittar fantastiska Jenny, som strålar som en stjärna varje dag. Hon omfamnar allt i sin närhet, inte bara julen. Men i min kalender är gestaltar hon julens omfamning. Undrar du …