senat.me
Koje zemlje najviše ulažu u istraživanje i razvoj (R&D)? • SENAT.me
Inovativnost može biti upravo jedan od glavnih konkurentskih prednosti za bilo koju razvijenu ekonomiju. Međutim, postizanje održivog nivoa inovacije je kompleksna, i teško je za mjerenje jer su brojni fakturio prisutni koji bi se mogli uzeti u obzir. Potrošnja, ili bolje reći ulaganje u Istraživanje i Razvoj (R&D) jedan je o najvažnijih faktora. Iako možda...