senat.me
Nova organizacija državne uprave CG, smanjen broj ministarstava • SENAT.me
Novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, utvrđuje se nova organizacija ministarstava i organa uprave, upravne oblasti za koje se osnivaju i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad državne uprave. Za razliku od važeće organizacije državne uprave koja je pored 17 ministarstava, imala 35...