senat.me
Brand Finance: Rangiranje država po vrijednosti nacionalnog brenda • SENAT.me
Kao i za sve proizvode i usluge, brendirati se mogu i države. Na osnovu informacija koje pojedinac prikuplja o određenoj državi, on stvara mentalnu sliku i tako je percipira. Na svjetskom tržištu, imidž države može da bude jedan od najvrednije imovine za dugoričnu tržišnu utakmicu. Ova percepcija pomoći će prilikom izvoza i trgovine, investicija i...