sellingpower.vn
Thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu - SellingPower
“THẤU HIỂU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU” ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Bộ phận sales – Marketing / Chăm sóc khách hàng / Giao dịch trực tiếp khách hàng MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Trang bị phương pháp xác định khách hàng mục tiêu có cơ sở khoa học tâm lý và thấu hiểu chân dung …