sellingpower.vn
Kỹ năng quản lý cấp Giám đốc kinh doanh - Sellingpower.vn - Tư vấn & Đào tạo bán hàng chuyên nghiệp
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Quản lý Kinh doanh khu vực / Giám đốc Kinh doanh PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ và chủ đề khóa huấn luyện Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh …