sellingpower.vn
Đào tạo theo yêu cầu (In-House)
Đồng hành với chương trình học trực tuyến cũng như các khóa học tại chỗ, Selling Power còn đảm nhận dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp trong và ngoài nước (Đào tạo In-house). Khi hợp tác với Selling Power, quý doanh nghiệp sẽ được tư vấn rõ ràng về quy trình làm việc, cùng …