selefler.com
Nəfsini hesaba çək adlı dərsdən 16 fayda | Osman Sələfi
Osman Sələfi Nəfsini hesaba çək adlı dərsdən 16 fayda Audio,Video dərslər | Dərslərdən alıntılar 1.Nəfsim məni namaz qılmağa qoymadı.../ 2.Əgər günahları etmək sənin üçün asanlaşdırılıbsa... 3.Əgər insan nəfsini boş buraxsa,həmin nə