selbyggen.no
Tre fjellrevkull registrert i år - Selbyggen
Det har vært et dårlig smågnagerår, og dette er sannsynligvis grunnen til at det ble det færre fjellrevkull. – I år er det registrert 3 kull i Sylan og Skardsfjella med henholdsvis 2, 4 og 6 valper, altså til sammen 12 valper. Dette er litt færre enn det har vært de siste åra. Det er …