selbyggen.no
-Stort behov for nye næringsarealer - Selbyggen
– Fire nye næringsaktører har skrevet intensjonsavtale om kjøp av areal på Kvellomyra, og på grunn av stor etterspørsel er to nye industriområder er i ferd med å opparbeides i Tømra- området, opplyser ordfører Ole Morten Balstad. – I mange år har det vært stillstand og liten etterspørsel fra aktører som ønsker å etablere seg …