selbyggen.no
Oppheving av totalforbud mot bruk av åpen ild - Selbyggen
Stjørdal Brann- og Redningstjeneste (SBRT) opphever i dag forbudet mot bruk av åpen ild i Selbu og Stjørdal. SBRT ønsker samtidig å minne om det generelle bålforbudet (15. april til 15. september) er gjeldende. Ønsker du å tenne bål så er dette søknadspliktig i henhold til lov.