selbyggen.no
Selbu med nest best handleutvikling i Trøndelag - Selbyggen
Målt opp mot snittet har omsetningen per innbygger i Selbu hatt en klart bedre utvikling det siste halve året. I løpet av de seks første månedene av inneværende år har omsetningen i detaljhandelen økt svært så bra i Selbu kommune. Gjennomsnittet for hele Norge er opp 1,4 prosent. I Selbu har omsetningen per innbygger gått …