selbyggen.no
Rådmannen fornøyd med medarbeiderundersøkel - Selbyggen
Selbu kommune har gjennomført KS 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse for alle faste ansatte. Rådmannen er svært fornøyd med både svarprosent og resultat. Målet med undersøkelsen er å utvikle godt lederskap, godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet. Høy svarprosent Medarbeiderne er fordelt på 36 kommunale enheter / avdelinger. Totalt har 325 medarbeidere av i alt 382 mulige svart på …