selbyggen.no
Ørekyta nesten borte - Selbyggen
Fiskesperra som ble etablert i Tømra i 2014 er i ferd med å bli en suksess. Ørekyta er nesten borte, og det ligger til rette for at ørreten kan ta seg opp igjen. Sweco gjennomførte høsten 2014 på oppdrag for Selbusjøen grunneierlag en utfisking av ørekyte med elektrisk fiskeapparat, men dette ble avsluttet etter fangst …