selbyggen.no
Lys langs gangstien utsatt - Selbyggen
Værforholdene den siste tiden har ført til at arbeidet med lyssetting av deler av gangstien mellom Havernesset og Teigen og over brua til Årsøya blir forsinket. Nå arbeides det med en midlertidig løsning for at en del av strekningen skal få lys. -Vi har ventet på at Statkraft skal gjøre ferdig utfylling og bygging av …