selbyggen.no
Kommuneplan for aktivitet ut på høring - Selbyggen
I disse dager har Selbu kommune sendt ut Kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling til samtlige lag og organisasjoner i Selbu. – Dette er for å få innspill fra lag og organisasjoner om noe er glemt i planen, for eksempel om det er planlagte anlegg som ikke er med i kommunedelplanen, sier leder …