selbyggen.no
Første ammekyndige helsestasjon i Værnesregionen - Selbyggen
Selbu Helsestasjon har lenge vært kjent for sitt gode støtteapparat til blivende og nybakte mødre. Gjennom ammekyndig helsestasjon utvides tilbudet ytterligere, opplyser helsesøster Torill Slind Kjøsnes. -Fra juni i år er helsestasjonen i Selbu den første i hele Værnesregionen som er godkjent som ammekyndig helsestasjon. Denne sertifiseringen kommer etter en til dels lang og krevende …