selbyggen.no
Bedre enn forventet også i Tydal - Selbyggen
Rådmann Heidi Horndalen presenterte denne uka kommuneregnskapet for 2018 i Tydal. Regnskapet viser et mindreforbruk på 4 millioner kroner, dvs 4 millioner bedre enn budsjettert. -Det er mindreforbruk på virksomhetene i form av lavere driftsutgifter og høyere inntekter målt opp imot budsjett, sier Horndalen, uten å gå detaljert Fylkesbiblioteket har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til …