sehirmedya.com
Ne asimilasyon ne eliminasyon
İnsanın tanrı karşısında / tanrıya nispetle ikili (dual) bir konumu var. İnsan bir yanıyla evrenin bir parçası, varlık âleminin bir azasıdır. Allah’ın kâinat